Aile Ve Evlilik

 Geçmişten günümüze kadar her alanda önemli değişimler olmaktadır. Bu değişikliklerden etkilenen kurumların başında aile kurumu gelmektedir. Aile kurumunun devamının sağlanması fertlerin sağlıklı gelişimine bağlıdır. Bu amaçla verilecek eğitimlerin gelişim sürecinde aile, eş ve çocuklar üzerinde önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aile odaklı eğitim çalışmalarının öneminin tüm aile bireylerince benimsemesini sağlamayı, ailede bireyler arasındaki ilişkileri sevgi, saygı ve güven çemberi içinde sağlamlaştırmayı, aile içi sorunların çözülmesine yardım etmeyi, sağlıklı ve mutlu evliliklerin oluşması için aileleri bilinçlendirmeyi, ailelere empati yoluyla uyumlu beraberlikler sağlamayı, aile bireylerinin manevi, kişisel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı, toplumun dikkatini ailenin önemine dikkat çekmeyi, toplumla uyumlu, sorumluluk sahibi, bilinçli ve mutlu anneler ve eşler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıntılı Bilgi için

0(262) 310 13 37