Bir Fikrim Var

Amaç

 Girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve Türkiye çapında girişimlerin çıkmasını sağlamaktır, gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini sağlamaktır. Gençlerimizin ilçemize katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi hedeflediği Üzerinde çalıştığı ya da hayal ettiği yenilikçi projelerini formu doldurarak fikirlerini bizimle paylaşacağı bir modül.

Katılım Şartları

1.     Projeler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

2.     Projeler, şekil ve içerik bakımından ek formlara uygun hazırlanmalıdır.

3.     Projeler, projeyi hazırlayan kişi/grupların özgün çalışmaları olmalıdır.

4.     Projeler, yaratıcılık, düşüncede bilimsellik, uygulanabilirlik, çözüm üretebilirlik, yararlılık sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır.

5.     Projelerin, konusu, problem tanımı, amacı ve hedefleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.

6.     Projeler, eğitimin geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamalıdır.

7.     Proje ile getirilen yenilik ekonomiye katkı sağlamalıdır.

8.     Projeler amaca uygun ve sürdürülebilir olmalıdır.