Hedeflenen Eğitimler

Amaç

 Gençlerimize vermiş olduğumuz eğitimlerimiz sonucunda kazandıkları bilgi ile dil becerisinin geliştirmesini,  günlük yaşamında kullanmasını, dyeni hobiler edinebilmesini, problem çözebilmesini ve sosyal becerilerinin geliştirmesini hedeflemekteyiz.

İçerik

1.     Sosyal Medya Eğitimleri

2.     Dil Eğitimleri

3.     Değerler Eğitimi

4.     Fotoğrafçılık Kursu